Kulturní Motýlci

Seznamujeme děti se světem kultury a umění. Každý měsíc máme divadlo v MŠ. Jezdíme za kulturou i mimo mateřskou školu. Nejvíce se nám líbilo divadlo Spejbla a Hurvínka. Rozvíjíme tak v dětech společenský a estetický vkus. Vhodné oblečení do divadla se stalo tradičním zvykem. Kulturní prožitky pak s dětmi přenášíme do tvůrčích činností a vyjadřovacích schopností.