Hromadné oznámení o přijetí do MŠ

Ředitelka Mateřské školy, Praha 8, Krynická 2 rozhodla v souladu s právními předpisy § 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů takto:

Hromadné oznámení o rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 8, Krynická 2, Krynická 490/2, 181 00 Praha 8 – Troja – pdf