V naší mateřské škole se děti mohou setkat s jinou úpravou a složením pokrmů, než jsou zvyklé z domova. Skloubit chutě jednotlivých dětí není vůbec snadné. Každý si z domova přináší své stravovací návyky, a proto je velmi důležitá spolupráce s rodinou.

Děti u nás nejsou do jídla nikým nuceny. Paní kuchařky a učitelky se ale hodně snaží, aby nejdříve ochutnaly a až pak se rozhodly, zda budou pokračovat.

Snažíme se tak vést naše malé strávníky k poznávání nových chutí a naučit je zdravému stravování.

Dětem je poskytována pestrá nutričně vyvážená strava z kvalitních surovin. Celodenně je zajištěn pitný režim.

Z důvodu dlouhodobého nárůstu cen základních potravin, a abychom udrželi kvalitu a pestrost jídelníčku, jsme nuceni od 1. 2. 2023 zvýšit stravné:

  • celodenní stravné: 50 Kč/den, měsíční záloha 1150 Kč
  • celodenní stravné pro děti s odkladem: 53 Kč/den, měsíční záloha 1219 Kč

Zaměstnanci školní jídelny:

Vedoucí ŠJ: Žofie Holá
Hlavní kuchařka: Kateřina Šlajsová
Paní kuchařky: Stanislava Žoltáková
Mahulena Vávrová
Dagmar Piskáčková
Marta Vlasáková