Ve třídě Kočiček je heterogenní skupina dětí s věkovým rozpětím 2,5 – 5 let. V letošním roce jsme mezi sebe přivítali osm nových kamarádů. Nové děti se postupně adaptují v novém prostředí a kolektivu a snaží se začlenit do každodenního režimu třídy. S naší pomocí si všechny děti prohlubují dovednosti v sebeobsluze a samostatnosti a rozvíjejí se ve svých schopnostech a vědomostech.

Snažíme se, aby byly děti ve školce šťastné a rády do třídy Kočiček chodily.

Kontakt: kocicky@mskrynicka.cz

S dětmi ve třídě pracují:
Milada Truksová
Renáta Procházková