Jsme věkově smíšená třída (2,5 – 5 let). Vytváříme zajímavé, obsahově bohaté a vstřícné prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů pro všestranný rozvoj dětí. S naší pomocí si děti prohlubují dovednosti v sebeobsluze a samostatnosti.

Děláme vše pro to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života.

Každému dítěti poskytujeme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje a v kvalitě, která mu vyhovuje, protože naším cílem je, aby byly děti v mateřské škole šťastné a rády do třídy Kočiček chodily.

Kontakt: kocicky@mskrynicka.cz
Mobil: +420 773 406 900

S dětmi ve třídě pracují:
Milada Truksová
Renata Procházková