Jedná se o věkově smíšenou třídu.

Velký důraz klademe na bezproblémovou adaptaci a společně s rodiči vytváříme pro každé dítě možnost pozvolného zvykání, spojeného s rozvojem sebedůvěry při všech činnostech dítěte.

Zaměřujeme se na rozvoj dovedností v oblasti hudební výchovy, zdokonalování komunikačních dovedností, předmatematických představ a rozvíjení jemné motoriky. Nejvíce času věnujeme vzdělávání formou hry, která děti provází celým dnem, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Záleží nám na tom, aby Vaše děti byly v kolektivu šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně a zažívaly pocit úspěchu.

Každé ráno ze třídy zní: „Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima!“

Kontakt: zajicci@mskrynicka.cz

S dětmi ve třídě pracují:
Bc. Nela Chudáčková
Zuzana Šimonová