Naše třída je plná věkově odlišných kamarádů, proto je pro nás nejdůležitější učit se respektovat každou osobnost a přijímat její individualitu. Společně tak vytváříme přátelské prostředí, do kterého se rádi vracíme a kde se cítíme bezpečně.

Učíme se, že chyby jsou běžnou součástí života každého z nás a snažíme se vypořádat s novými situacemi, které nás denně potkávají.

Každý den nás provázejí různé pocity, ať jde o radost, úspěch, štěstí nebo vztek či smutek z odloučení. Tyto emoce společně prožíváme, snažíme se je překonávat a tím jsme si navzájem blíž a blíž.

Kontakt: zajicci@mskrynicka.cz
Mobil: +420 773 406 912

S dětmi ve třídě pracují:
Bc. et Bc. Nela Chudáčková
Bc. Klára Vavrečková