Žabičky jsou věkově smíšená třída dětí předškolního věku od 2,5 do 5 let.
U nejmladších dětí dbáme na pozvolnou adaptaci a individuální potřeby, zvládání sebeobsluhy a komunikaci s dětmi i dospělými.
Starší děti jsou vedeny k rozvíjení již získaných znalostí a dovedností, řešení konfliktů s vrstevníky a samostatnosti.
Věnujeme se výtvarným, pohybovým i hudebnímu aktivitám.
Všemi každodenními činnostmi prolíná dětská hra, jako přirozený projev dítěte.

Kontakt: zabicky@mskrynicka.cz

S dětmi ve třídě pracují:
Bc. Tereza Koropčáková
Milena Grofová