Třídu Žabiček navštěvují děti věkově smíšené, zpravidla od 2,5 do 5 let. Vzhledem k tomuto uspořádání, se snažíme děti vést k vzájemné pomoci, toleranci a respektování druhého. Vzdělávací aktivity, spontánní či řízené, prolínají celým časovým prostorem dne.

U dětí mladších 3 let se zaměřujeme především na individuální průběh aktivit a pečující činnost.

U starších dětí se snažíme rozvíjet zábavnou formou nové a již získané znalosti a dovednosti. Velký důraz klademe na řešení konfliktů a prohlubování samostatnosti ve všech oblastech rozvoje dítěte.

Kontakt: zabicky@mskrynicka.cz
Mobil: +420 773 406 913

S dětmi ve třídě pracují:
Bc. Tereza Koropčáková
Milena Grofová