Ve třídě Motýlků pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který je přizpůsoben pro naše děti. Pro tento rok je zde navíc poskytována pravidelná a individuální logopedická péče. Pozornost je věnována celé řečové oblasti ve všech jazykových rovinách.

Každý den se zaměřujeme na rozvoj obratnosti mluvidel, artikulační cvičení a rozvoj vyjadřovacích schopností. Nabízíme rovněž větší prostor pro uplatnění individuálního přístupu.

Kromě artikulačních cvičení pravidelně zařazujeme zrakové a sluchové vnímání, rozvoj paměti, pozornosti i grafomotoriky. Spolupracujeme s celou řadou odborníků. Dbáme na vlídné prostředí, toleranci a individuální tempo každého našeho „Motýlka“.

Kontakt: motylci@mskrynicka.cz
Mobil: +420 773 406 909

S dětmi ve třídě pracují:
Mgr. Alena Fišerová
Natálie Fišerová

Natalia Dabija – asistent pedagoga
Kateřina Dubová – asistent pedagoga