V předškolní třídě Pejsků se rádi učíme a objevujeme nové věci.

Každý týden se děti s paní lektorkou i s paní učitelkou učí zábavnou formou anglický jazyk. Vytváří si tak pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení. Podporujeme tím zájem o učení a vytváříme povědomí o existenci ostatních kultur a národností.

U dětí podporujeme samostatné poznávání přírody a světa kolem nás, seznamujeme se se zdravým životním stylem (plavecký kurz, vycházky do přírody) a pečujeme o životní prostředí (třídíme odpad, dbáme na čisté prostředí kolem nás). Pravidelně navštěvujeme 1. třídu na blízké základní škole a seznamujeme se se školním prostředím.

Posilujeme duševní pohodu, děti rozvíjí své pohybové dovednosti, hrubou i jemnou motoriku, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. V letošním školním roce jsme v rámci polytechnické výchovy zavedli vzdělávání v oblasti robotiky a programování.

Společně vytváříme přátelské a kamarádské prostředí, ve kterém se všichni cítí bezpečně a příjemně.

Tímto se snažíme o radostný vstup dětí do školního světa.

Kontakt: pejsci@mskrynicka.cz
Mobil: +420 773 406 901

S dětmi ve třídě pracují:
Mgr. Hana Kopečná
Ilona Kuklová