Pejsci jsou předškolní třída s rozšířenou výukou angličtiny, kteří se nebojí objevovat nové věci, rádi si spolu hrají, učí se vzájemné komunikaci a podpoře. Děti z Pejsků navštěvují základní školu, sportují, utužují své zdraví plaveckým výcvikem a připravují se na vstup do první třídy.

S dětmi ve třídě pracují:
Mgr. Hana Kopečná
Ilona Kuklová

Bc. Lucie Šlechtová – asistent pedagoga