Platby v MŠ pro školní rok 2021/2022

ŠKOLNÉ

Číslo účtu pro platbu školného:

234 308 921/0300

  • Platba školného ve výši 848 Kč je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.
  • Do poznámky, prosíme, uvádějte jméno dítěte, popř. název oddělení, které dítě navštěvuje.
  • Předškoláci školné neplatí.
  • Děti s odkladem školní docházky školné rovněž neplatí.
  • Při úhradě školného používejte variabilní symbol (stejný jako u stravného).

STRAVNÉ

Číslo účtu pro platbu stravného:

234 309 342/0300

  • Celodenní stravné je 43 Kč/den, stálá měsíční záloha činí 989 Kč.
  • Celodenní stravné pro děti s odkladem je 45Kč/den, stálá měsíční záloha činí 1035 Kč.

 

PŘÍSPĚVEK SRPŠ

Číslo účtu pro platbu příspěvku SRPŠ:

115-8659200277/0100

  • Výše příspěvku SRPŠ byla stanovena na 1200 Kč za dítě na rok  a je splatná do 31. 10. 2021.
  • VS: osobní číslo dítěte (jako u stravného)
  • SS: označení třídy (1-8): Kočičky – 1, Rybičky – 2, Medvídci –  3, Pejsci – 4, Tygříci – 5, Motýlci – 6, Zajíčci – 7, Žabičky – 8