Platby v MŠ pro školní rok 2020/2021

ŠKOLNÉ

Číslo účtu pro platbu školného:

234 308 921/0300

 • Platba školného ve výši 904 Kč je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.
 • Do poznámky, prosíme, uvádějte jméno dítěte, popř. název oddělení, které dítě navštěvuje.
 • Předškoláci školné neplatí.
 • Děti s odkladem školní docházky školné rovněž neplatí.
 • Při úhradě školného používejte variabilní symbol (stejný jako u stravného).
 • Stanovení výše školného

STRAVNÉ

Číslo účtu pro platbu stravného:

234 309 342/0300

 • Celodenní stravné je 39 Kč/den, stálá měsíční záloha činí 897 Kč.
 • Celodenní stravné pro děti s odkladem je 42Kč/den, stálá měsíční záloha činí 966 Kč.

 

PŘÍSPĚVEK SRPŠ

Číslo účtu pro platbu příspěvku SRPŠ:

115-8659200277/0100

 • Výše příspěvku SRPŠ činí 1200 Kč na dítě a je splatná do 31. 10. 2020
 • VS: osobní číslo dítěte (jako u stravného)
 • SS: označení třídy (1-8): Kočičky – 1, Rybičky – 2, Medvídci –  3, Pejsci – 4, Tygříci – 5, Motýlci – 6, Zajíčci – 7, Žabičky – 8