Pejsci v listopadu

Listopad jsme si zpestřili polodenním výletem. Vydali jsme se na vyhlídkovou jízdu historickou tramvají ,,Měsíček“ a prohlédli jsme si Prahu a její památky.