Pejsci v září

V rámci environmentální výchovy pečujeme o školkový záhonek. Dosypali jsme čerstvou hlínu, vytrhali plevel a zasadili nové rostliny.