Uzavření MŠ dne 27.11. z důvodu účasti na stávce

Vážení rodiče,

v pondělí 27. 11. 2023 zaměstnanci naší mateřské školy vstoupí do jednodenní stávky, kterou organizují školské odbory. Tento den bude mateřská škola uzavřena.

I když jsme si vědomi složité finanční situace státu, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu vzdělávání. Nelze šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.

Rádi bychom Vám vysvětlili důvody, které nás vedly k tomuto rozhodnutí.
Jedná se především o:

● Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.

● Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.

● Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové, logopedičtí specialisté, apod.).

● Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.

● Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají    intenzivně ke zkvalitnění výuky.

● Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.

● Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.)

Jsme přesvědčeni, že právě v době krize lze dokázat konkrétními opatřeními skutečné priority státu.

Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků.

Děkujeme.

Pedagogové, asistenti a provozní pracovníci Mateřské školy, Praha 8, Krynická 2