Recyklohraní v mateřské škole

V naší mateřské škole rozvíjíme vztah dětí k životnímu prostředí. Učíme se,  jak odpad správně třídit a také jak vzniku odpadu předcházet.

Dopolední výukový program Recyklohraní vhodně doplnil znalosti našich předškoláků v oblasti třídění a recyklace, ať již formou tematických her či praktických činností.

Třídím, třídíš, třídíme, my to všichni vidíme.

Paní učitelky