Adventní dílničky

Před počátkem adventu vyráběly děti společně se svými rodiči a paní učitelkami a v rámci spolupráce se SRPŠ vánoční dekorace a chuťovky.