Žabičky a Program Lesů Hlavního města Praha

V měsíci lednu proběhl v naší MŠ environmentální program „Když les usíná“ od  Lesů Hl. m. Praha. Lektor nám zábavnou formou vysvětlil, jakým způsobem se zvířata v lese připravují na zimu, která zvířata v zimě spí nebo jsou aktivní a mnoho dalších zajímavých informací. Součástí programu byla i malá zvířecí návštěva z lesa, kterou jsme si mohli pohladit.